Skip to content
Advertisements

Category: Interview

ጃዋር መሀመድ ወደ ሀገር ቤት ስለመግባቱ ተናገረ

ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ ለታየው ፖለቲካዊ ለውጥ የእርሱን የትግል ስልት በዋነኝነት የሚያነሱም በርካታ ናቸው። ናይሮቢ በተገኘበት ወቅት በሶስት ጉዳዮች ላይ ጥያቄ ቀርቦለት እንዲህ መልሷል ቢቢሲ አማርኛ– በዚህ ወቅት ሀገር ቤት ለመግባት […]