Skip to content
Advertisements

Wedding in prison

ለ8ዓመታት ያለመታከትና ያለማቋረጥ ፍርደኛ ፍቅረኛዋን በቃሊቲ ማረሚያ ቤት እየተመላለሰች በመጠየቅ ላይ የምትገኝ ጽኑና ታማኟ አፍቃሪ በእስር ቤት እዛው በእስር ላይ ከሚገኘው እጮኛዋ ጋር ተሞሸረች

Ana Gomez Speech At Millennium Hall

ሚስ አና ጎሜዝ በሚሊኒየም አዳራሽ ስትገኝ የነበረው የኢትዮጵያዊያን አቀባበልና ያደረገችው መሳጭ ንግግር